Ministerstvo Zdravotnictví Mální Mzda 2022


Ref A D4F28DF74A2F498C83335246384574B5 Ref B BER30EDGE0719 Ref C 2022 05 22T23 25 23Z3 2022 Ministerstvo školstv , ml deže a t ělov chovy informuje, že dne 9 3 2022 vl da schv lila mimo ř dn opat řen Ministerstva zdravotnictv o z kazu pohybu a pobytu bez ochrann ch prost ředk ů d chac ch cest, s činnost ode dne 14 b řezna 2022 T mto mimo ř dn m opat řen m se od 14 3 2022 ruš ve
71 | 200 | 124 | 6 | 23

Correo Electrónico:
[email protected]

Teléfono:
+34 916 59 29 28 EXT 273