Duurzame Subsidies 2022


Vraag dan de Investeringssubsidie Duurzame Energie ISDE van de Rijksoverheid aan Met de subsidie stimuleert de overheid energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector Vanaf 3 januari 2022 kunnen woningeigenaren een aanvraag indienen via deze webpagina van de RVOSubsidieregeling duurzame dorpen en wijken – 2022 Wilt u starten met een duurzaam energie project in uw dorp of wijk en weet u niet waar u moet beginnen Wilt u uw bestaande initiatief verder brengen en plannen op gaan stellen Of wilt u serieus meedoen met het ontwikkelen en opbouwen van een transitievisie warmte voor uw wijk of dorp VraagInvesteringssubsidie duurzame energie en energiebesparing Ben je de eigenaar van een woning En wil je subsidie ontvangen voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en of isolatiemaatregelen D t kan sinds 24 januari 2022 met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing ISDESubsidies 2022 De provincie Zuid Holland ondersteunt initiatieven die de mogelijkheden van sport en recreatie dichtbij huis vergroten Dat doen we onder anderen met subsidies Wij richten ons daarbij zowel op het aanbrengen van fysieke voorzieningen als het ondersteunen van activiteiten Voor 2022 stelt de provincie onderstaande subsidiesDuurzaam woon werkverkeer via subsidies van het Pendelfonds 19 mei 2022 Bedrijven uit de profit en de non profitsecor en lokale of provinciale overheden in samenwerking met een private partner die het woon werkverkeer van hun medewerkers willen vergroenen, kunnen een subsidieproject indienen bij het Vlaamse PendelfondsSubsidies voor een duurzaam huis of gebouw Gaat u aan de slag met de verduurzaming van uw woning of gebouw Er zijn diverse subsidies en mogelijkheden om dit te financieren Zowel voor particuliere woningeigenaren als voor VvE’s, ondernemers, stichtingen en verenigingenStimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie SDE De SDE subsidie is bedoeld voor bedrijven en non profit instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren of CO₂ reducerende technieken toepassen De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂ reductie die wordt gerealiseerdIn 2022 is er € 90 000 beschikbaar, in 2022 en 2023 € 120 000 per jaar U krijgt maximaal € 18 000 subsidie Ontdek of er meer subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om je woning energiezuiniger te maken via de Energiesubsidiewijzer en duurzamestad denhaag nl3 De periode waarbinnen de subsidies gelden, loopt van 1 januari tot 31 december 2022 4 Na definitieve goedkeuring wordt 80 van het goedgekeurde subsidiebedrag uitbetaald Het saldo wordt uitbetaald na goedkeuring van de verantwoording Voorschot en saldo worden op hetzelfde rekeningnummer uitbetaaldDe Subsidieregeling energiebesparing eigen huis SEEH voor VvE s, woonverenigingen en woonco peraties is verlengd tot en met 31 december 2022 Dit is gunstig voor verenigingen die bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouwSubsidies en Duurzame leningen Er zijn meerdere mogelijkheden om het verduurzamen van je woning zo voordelig mogelijk uit te laten voeren Er zijn subsidies en speciale leningen met een lage rente In sommige gevallen worden subsidies verstrekt als je met meerdere buurtbewoners samen aan de slag gaat of meerdere maatregelen ineens uitvoertDan kunt u vanaf 1 februari maximaal € 6 000 subsidie voor het opstarten van duurzame initiatieven in Haagse wijken aanvragen Lees over de mogelijkheden die de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019 2022 biedt De gemeente wil duurzaamheid vanuit de wijken een kans geven Een duurzaam project is goed voor mens en milieu, voor hierOok moeten ze besparen op de toekomstige uitgaven aan subsidies , overeenkomstig het Besluit stimulering duurzame energietransitie SDE Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor het project heeft aangevraagd De nieuwe ronde van de subsidieregeling HER is open vanaf 1 april 2022 Het budget is € 20 miljoen tot 4 oktober 2022Stichting Duurzame Vecht is een actieve groep mensen die weet wat er speelt in de gemeente Stichtse Vecht op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie De aandacht ligt momenteel bij de energietransitie Dan hebben we het over de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie, dus bijvoorbeeld van gas naar zonnestroomSubsidies van de gemeente Utrecht voor Milieu en Duurzaamheidlady gaga performance oscars 2022 diamond bezel necklace tiffany does raid ant and roach kill wasps tissue tek coverslipper manual 1963 rambler station wagon for sale tumor of follicular infundibulum infrared sear station mcdonald s coupons 2022 car loan vs personal loan interest rate how to remove half moon symbol on iphone farm plowDuurzaamheid is leefbaarheid op de lange termijn Duurzaamheid gaat over onze leefomgeving schoon, gezond en veilig Over hoe we met grondstoffen, dieren, planten, elkaar n onze energiebronnen omgaan Duurzaamheid is van ons allemaal Inwoner, ondernemer of medewerker binnen de gemeente Cranendonck Raadslid of wethouder Kind of volwasseneEn dat is weer goed voor het klimaat Daarom betaalt de overheid mee aan sommige energiebesparende maatregelen Je krijgt dan subsidie of je hoeft geen of minder btw te betalen Welke subsidie je kan krijgen en welke manier van financieren bij jou past, hangt af van jouw situatie en wat je wilt doen Met de subsidiewijzer krijg je een overzichtOverzicht alle subsidies voor duurzaam verbouwen 2020 op een rijtje Met subsidietool kun je per gemeente kijken voor welke subsidie je in aanmerking komtDe Duurzame Monumenten Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen in of aan de woning of appartement De lening voor een eigenaar bewoner bedraagt minimaal € 2 500, …Op deze pagina vindt u de subsidies van de gemeente Leiden Kijk of uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie U kunt via het rode blok de verantwoording van uw subsidie indienen of de ontbrekende stukken van uw aanvraag20 van de subsidiabele kosten voor de overige activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 U kunt voor meerdere onderdelen subsidie aanvragen Het maximum subsidiebedrag is € 200 000, Subsidieplafond Voor deze regeling is in totaal € 2 500 000, het subsidieplafond beschikbaarBalance Subsidies denkt graag met u mee Subsidies zijn er voor alle organisaties die zich positief onderscheiden of een volgende stap willen zetten van startups tot multinationals en voor overheden op verschillende niveaus Iedereen die zich bezighoudt met innovatie, verduurzaming, de arbeidsmarkt en of de stap naar een ander landIn het Duurzaam Infopunt aan de Donkerstraat 44 is altijd een medewerker aanwezig die je vragen kan beantwoorden en mogelijk kan helpen bij het zetten van de eerste kleine duurzame stappen die bij jou passen Het is een pop up tot eind augustus 2022Kom meer te weten over energiebesparing, aardgasvrij, isoleren en andere duurzame thema’s Ontdek welke subsidies en leningen er voor u zijn3 dagen vol duurzame woonoplossingen, voor starters en gevorderden VRIJDAG 10 T M ZONDAG 12 JUNI 2022 DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 00 TOT 17 00 BRABANTHALLEN S HERTOGENBOSCHWelkom op de website van stad OudenaardeDuurzaam woon werkverkeer via subsidies van het Pendelfonds 19 mei 2022 Bedrijven uit de profit en de non profitsecor en lokale of provinciale overheden in samenwerking met een private partner die het woon werkverkeer van hun medewerkers willen vergroenen, kunnen een subsidieproject indienen bij het Vlaamse PendelfondsOOC Vergoedingsregeling Regeling duurzame inzetbaarheid 50 2022 Met het oog op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de carrosseriebranche helpt OOC bedrijven met het behouden van talent, door te investeren in blijvende inzetbaarheid van oudere werknemers Looptijd 1 januari t m 31 december 2022 Terug naar alle subsidiesIn dit artikel een opsomming van de fiscale voordelen en subsidies in 2022 EIA Energie investeringsaftrek De Energie investeringsaftrek is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimulerenDe Subsidieregeling energiebesparing eigen huis SEEH voor VvE s, woonverenigingen en woonco peraties is verlengd tot en met 31 december 2022 Dit is gunstig voor verenigingen die bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouwMinister subsidies voor duurzame energie verlengen Mensen met warmtepompen, zonneboilers of isolatiemaatregelen hebben tot zeker 1 januari 2026 recht op subsidies Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft namelijk laten weten de Investeringssubsidie Duurzame Energie ISDE met vijf jaar te willen verlengenVoor subsidies is in 2022 een beslisboom gemaakt Dit helpt om meer invloed te hebben op zowel inkoop en subsidie We verwachten hierdoor een verschuiving van subsidies naar aanbestedingstrajecten In 2022 handelen we bovenop de reguliere subsidieafhandeling corona gerelateerde subsidies af Deze pagina is gebouwd op 09 08 24 met deInnovatief en Duurzaam MKB Coronafonds We steunen innovatieve en duurzame projecten in het midden en kleinbedrijf mkb Het gaat om projecten die de Groninger economie versterken De regeling komt voort uit het Coronafonds, bedoeld om bedrijven en instellingen door de coronacrisis te helpenMiljarden aan subsidies over voor duurzame energie De miljarden euro’s energiesubsidie die ieder jaar beschikbaar zijn voor grote verduurzamingsprojecten blijven voor een groot deel liggen, blijkt uit onderzoekSubsidieregeling duurzame inzetbaarheid Een kopie van deze verklaring stuur je voor de start van het traject naar subsidies ecmeubel nl Met de ECM scholingssubsidieregeling is het in 2022 mogelijk om 100 van de cursuskosten vergoed te krijgen met een maximum van € 1 000 per werknemer per jaarSubsidies en fondsen duurzaamheid en milieu Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage te ontvangen voor energiebesparende maatregelen Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatieFinanci le verantwoording subsidies Gemeente Leeuwarden Uitleg over de verantwoording en beoordeling in verband met het aanvragen van subsidie Subsidieregeling duurzame dorpen en wijken – 2022 Subsidieregeling voor projecten duurzaamheid Neem contact op Contact E mail via het contactformulierSubsidie dubbelglas 2022 Er is op dit moment een landelijke subsidie voor particulieren, genaamd de ISDE Zie pagina ISDE 2022 voor meer informatie Tip laat glaszetters je vrijblijvend meer vertellen over de mogelijkheden met zonder subsidie Vraag gratis dubbelglas offertes op Lokale en provinciale subsidiesDuurzaamheid subsidies om je bedrijf te verduurzamen HRM investeren in duurzame inzetbaarheid Internationaal stimuleren van internationaal ondernemen Een maximale subsidieopbrengst tegen een minimale klantinspanning Dat …Investeringssubsidie Duurzame Energie ISDE De meerjarige subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie ISDE is een subsidie voor de aanschaf van duurzame oplossingen in huis, waaronder o a warmtepompen en zonneboilers Het ministerie van Economische Zaken wil zo Nederlandse particulieren en bedrijven stimuleren om minder met …Subsidies Er zijn meer dan 2 500 provinciale, landelijke en internationale Europese subsidieregelingen Wij weten uitstekend de weg in dit woud aan subsidieregelingen Iedere regeling heeft voorwaarden waar u aan moet voldoen Wij toetsen uw innovatie aan deze voorwaarden en bespreken met u de slaagkans van de subsidieaanvraagDuurzame energiesystemen We zien een belangrijke toekomst weggelegd voor zonne energie Ook de overheid draagt hier een steentje aan bij door het verlenen van een duurzaamheidslening, de mogelijkheid om btw terug te vorderen op de zonnepanelen en niet te vergeten de subsidies op warmtepompen en zonneboilersDuurzaam voor nu en later Programmabegroting 2022 Ga naar de inhoud van deze pagina Programmabegroting 2022 Aanbiedingsbrief Resum Vaststellingsbesluit Begroting in een oogopslag Leeswijzer Programma sDuurzaamheid is leefbaarheid op de lange termijn Duurzaamheid gaat over onze leefomgeving schoon, gezond en veilig Over hoe we met grondstoffen, dieren, planten, elkaar n onze energiebronnen omgaan Duurzaamheid is van ons allemaal Inwoner, ondernemer of medewerker binnen de gemeente Cranendonck Raadslid of wethouder Kind of volwasseneBeleid De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 SVR 2014 bevat de spelregels voor subsidieverlening De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor n of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijnDuurzame melkgeiten of melkschapenstal a bestemd voor het houden van melkgeiten of melkschapen in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 14 melkgeiten of melkschapenstallen, wat blijkt uit een stal ontwerp certificaat MDV 14 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor AccreditatieDe actie loopt van 11 februari 2022 t m 11 juni 2022 Hoe ziet de Groene Bon actie er uit Voor Barendrecht zijn er 1 500 Groene Bonnen beschikbaar, voor Albrandswaard 1 000 en voor Ridderkerk 2 000 stuks Je kunt maximaal 1 bon bestellenSubsidies en financieringen Lees vooraf goed de voorwaarden bij de subsidieregeling Er zijn verschillende soorten verduurzamingsmaatregelen dakisolatie, gevel of spouwisolatie, vloerisolatie, diverse varianten HR beglazing al dan niet met kunststof kozijnen, hybride warmtepompen, zonnepanelen, zonneboiler et ceteraDuurzame subsidies De gemeente heeft 3 nieuwe subsidieregelingen opgezet om verduurzaming van woningen en gebouwen te stimuleren U leest meer over deze subsidieregelingen op deze pagina In de wijk Oud Krimpen start in februari 2022 de wijkactie ‘Warmtefoto’ Een thermograaf maakt van bijna 1000 woningen een warmtefoto Als er van uwAntwoord Subsidies Subsidie De Gemeente Zaanstad heeft een Algemene Subsidie Verordening 2018 waarin staat aangegeven welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen Hierop bestaan extra afzonderlijke subsidieregelingen Een subsidieregeling is een door het college vastgesteld besluit voor een bepaalde groep subsidies en bedoeld om eenDuurzaam De energiekosten stijgen en grondstoffen worden schaarser Het verduurzamen van de woning of bedrijfspand met zonnepanelen, ontlast de energierekening en levert een gegarandeerd rendement op Afhankelijk van de ligging en helling van uw dak, verdient u een zonnepaneleninstallatie met ongeveer 7 a 8 jaar terugReint Jan Renes lector Psychologie voor een Duurzame Stad en Anke van Hal hoogleraar Sustainable Building and Development hebben beiden een eigen visie op de energietransitie Waar Anke vooral uitgaat van een brede integrale aanpak, kijkt Reint Jan hier op microniveau naar Twee visies, die elkaar goed aanvullenBeter inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming van jouw woningHet maken van een afspraak kan via 014 27 96 50 of bouwadvies kampc be Weergeven Gemeentelijke subsidies Een overzicht van de gemeentelijke subsidies duurzaam bouwen met een factuurdatum vanaf 1 januari 2020 Plaatsen van dak , muur en vloerisolatie in een bestaande woning € 2, 50 per m met een maximum van €100, per adresSubsidieregeling duurzame dorpen en wijken – 2022 Wilt u starten met een duurzaam energie project in uw dorp of wijk en weet u niet waar u moet beginnen Wilt u uw bestaande initiatief verder brengen en plannen op gaan stellen Of wilt u serieus meedoen met het ontwikkelen en opbouwen van een transitievisie warmte voor uw wijk of dorp VraagInvesteringssubsidie duurzame energie en energiebesparing Ben je de eigenaar van een woning En wil je subsidie ontvangen voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en of isolatiemaatregelen D t kan sinds 24 januari 2022 met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing ISDESubsidies 2022 De provincie Zuid Holland ondersteunt initiatieven die de mogelijkheden van sport en recreatie dichtbij huis vergroten Dat doen we onder anderen met subsidies Wij richten ons daarbij zowel op het aanbrengen van fysieke voorzieningen als het ondersteunen van activiteiten Voor 2022 stelt de provincie onderstaande subsidiesDuurzaam woon werkverkeer via subsidies van het Pendelfonds 19 mei 2022 Bedrijven uit de profit en de non profitsecor en lokale of provinciale overheden in samenwerking met een private partner die het woon werkverkeer van hun medewerkers willen vergroenen, kunnen een subsidieproject indienen bij het Vlaamse PendelfondsVan de netbeheerder Fluvius Er zijn premies in gebouwen die v r 1 1 2006 op het elektriciteitsnet waren aangesloten voor isolatie van daken, zoldervloeren, muren aan de buitenzijde en spouwen , vloeren, kelders voor hoogrendementsbeglazing voor zonneboilers en warmtepompen voor energiezuinig aanpassen van verlichtingsinstallaties Nieuw in 2022 …Vraag dan de Investeringssubsidie Duurzame Energie ISDE van de Rijksoverheid aan Met de subsidie stimuleert de overheid energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector Vanaf 3 januari 2022 kunnen woningeigenaren een aanvraag indienen via deze webpagina van de RVOSubsidies voor een duurzaam huis of gebouw Gaat u aan de slag met de verduurzaming van uw woning of gebouw Er zijn diverse subsidies en mogelijkheden om dit te financieren Zowel voor particuliere woningeigenaren als voor VvE’s, ondernemers, stichtingen en verenigingenStimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie SDE De SDE subsidie is bedoeld voor bedrijven en non profit instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren of CO₂ reducerende technieken toepassen De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂ reductie die wordt gerealiseerd3 De periode waarbinnen de subsidies gelden, loopt van 1 januari tot 31 december 2022 4 Na definitieve goedkeuring wordt 80 van het goedgekeurde subsidiebedrag uitbetaald Het saldo wordt uitbetaald na goedkeuring van de verantwoording Voorschot en saldo worden op hetzelfde rekeningnummer uitbetaaldIn 2022 is er € 90 000 beschikbaar, in 2022 en 2023 € 120 000 per jaar U krijgt maximaal € 18 000 subsidie Ontdek of er meer subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om je woning energiezuiniger te maken via de Energiesubsidiewijzer en duurzamestad denhaag nlDe Subsidieregeling energiebesparing eigen huis SEEH voor VvE s, woonverenigingen en woonco peraties is verlengd tot en met 31 december 2022 Dit is gunstig voor verenigingen die bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouwKring Duurzaam ondernemen 2022 Wat zijn de risico’s en kansen van de energietransitie De accountant is niet alleen ‘trusted partner’ van de mkb ondernemer, maar heeft ook een belangrijke rol als het gaat om verslaglegging Advisering op het …Subsidies en Duurzame leningen Er zijn meerdere mogelijkheden om het verduurzamen van je woning zo voordelig mogelijk uit te laten voeren Er zijn subsidies en speciale leningen met een lage rente In sommige gevallen worden subsidies verstrekt als je met meerdere buurtbewoners samen aan de slag gaat of meerdere maatregelen ineens uitvoertDan kunt u vanaf 1 februari maximaal € 6 000 subsidie voor het opstarten van duurzame initiatieven in Haagse wijken aanvragen Lees over de mogelijkheden die de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019 2022 biedt De gemeente wil duurzaamheid vanuit de wijken een kans geven Een duurzaam project is goed voor mens en milieu, voor hierDe Investeringssubsidie duurzame energie ISDE is een tegemoetkoming tussen de € 500 en € 2 500 bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen Regelingen en subsidies elektrisch rijden De nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 oktober 2022 Ga naar de website van BrabantSubsidies van de gemeente Utrecht voor Milieu en DuurzaamheidStichting Duurzame Vecht is een actieve groep mensen die weet wat er speelt in de gemeente Stichtse Vecht op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie De aandacht ligt momenteel bij de energietransitie Dan hebben we het over de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie, dus bijvoorbeeld van gas naar zonnestroomlady gaga performance oscars 2022 diamond bezel necklace tiffany does raid ant and roach kill wasps tissue tek coverslipper manual 1963 rambler station wagon for sale tumor of follicular infundibulum infrared sear station mcdonald s coupons 2022 car loan vs personal loan interest rate how to remove half moon symbol on iphone farm plowEn dat is weer goed voor het klimaat Daarom betaalt de overheid mee aan sommige energiebesparende maatregelen Je krijgt dan subsidie of je hoeft geen of minder btw te betalen Welke subsidie je kan krijgen en welke manier van financieren bij jou past, hangt af van jouw situatie en wat je wilt doen Met de subsidiewijzer krijg je een overzichtDuurzaamheid is leefbaarheid op de lange termijn Duurzaamheid gaat over onze leefomgeving schoon, gezond en veilig Over hoe we met grondstoffen, dieren, planten, elkaar n onze energiebronnen omgaan Duurzaamheid is van ons allemaal Inwoner, ondernemer of medewerker binnen de gemeente Cranendonck Raadslid of wethouder Kind of volwasseneOverzicht alle subsidies voor duurzaam verbouwen 2020 op een rijtje Met subsidietool kun je per gemeente kijken voor welke subsidie je in aanmerking komtDe Duurzame Monumenten Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen in of aan de woning of appartement De lening voor een eigenaar bewoner bedraagt minimaal € 2 500, …20 van de subsidiabele kosten voor de overige activiteiten zoals genoemd in bijlage 1 U kunt voor meerdere onderdelen subsidie aanvragen Het maximum subsidiebedrag is € 200 000, Subsidieplafond Voor deze regeling is in totaal € 2 500 000, het subsidieplafond beschikbaarOp deze pagina vindt u de subsidies van de gemeente Leiden Kijk of uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie U kunt via het rode blok de verantwoording van uw subsidie indienen of de ontbrekende stukken van uw aanvraagBalance Subsidies denkt graag met u mee Subsidies zijn er voor alle organisaties die zich positief onderscheiden of een volgende stap willen zetten van startups tot multinationals en voor overheden op verschillende niveaus Iedereen die zich bezighoudt met innovatie, verduurzaming, de arbeidsmarkt en of de stap naar een ander landIn het Duurzaam Infopunt aan de Donkerstraat 44 is altijd een medewerker aanwezig die je vragen kan beantwoorden en mogelijk kan helpen bij het zetten van de eerste kleine duurzame stappen die bij jou passen Het is een pop up tot eind augustus 20223 dagen vol duurzame woonoplossingen, voor starters en gevorderden VRIJDAG 10 T M ZONDAG 12 JUNI 2022 DAGELIJKS GEOPEND VAN 10 00 TOT 17 00 BRABANTHALLEN S HERTOGENBOSCHOp deze pagina vindt u alle subsidies die u bij ons kunt aanvragen Wilt u een subsidie aanvragen of heeft u dit al gedaan en wilt u meer informatie Bekijk dan onze algemene informatie over het aanvragen van een subsidie
79 | 64 | 110 | 26 | 144

Correo Electrónico:
[email protected]

Teléfono:
+34 916 59 29 28 EXT 273